Jäsen- ja osakaskyselyn tulokset

Tahko Golf Club Oy ja Tahkon Golfseura Ry ovat teettäneet jäsen- ja osakaskyselyn, jolla pyritään kartoittamaan, mihin suuntaan Tahko Golfin toimintaa ja oheispalveluja tulee myös jatkossa kehittää, jotta ne vastaisivat mahdollisimman hyvin Tahkon golfyhteisön osakkaiden ja jäsenistön tarpeita.

Liitteenä yhteenveto, jossa on vertailtu v. 2010 ja 2011 tehtyjen kyselyjen tuloksia toisiinsa.

Kategoriassa Ajankohtaista