Chat with us, powered by LiveChat

Suomen Golfliiton jäsenseurojen jäsenten vakuutusturva 2016 – Sporttiturvan tuoteseloste

JÄSENTEN VAKUUTUSTURVA

 • Tapaturmavakuutus, joka kattaa vamman hoitokulut kaikkialla maailmassa.
 • Vastuuvakuutus, joka korvaa toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon Euroopassa.

TAPATURMAVAKUUTUS (06-21648)

Vakuutuksesta suoritettavat korvaukset:

Hoitokorvaus
Äkillisen tapahtuman aiheuttamat vamman hoitokulut korvataan 15 000 euroon asti siltä osin, kun niitä ei korvata jonkin lain perusteella. Vamman hoitokuluista ei korvata ortopedisia sidoksia tai tukia.

Haittakorvaus
Pysyvän haitan korvaus maksetaan kertakorvauksena haitta luokan mukaan. Enimmäiskorvaus 30 000 €.

Kuolinkorvaus
Kuolemantapauskorvaus maksetaan kertakorvauksena 8 500 €.

Fysikaalinen hoito
Hoitolaitoksessa annetun, lääkärin määräämän fysikaalisen hoidon kustannukset korvataan leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen enintään 10 hoitokerralta vahinkoa kohti.

VASTUUVAKUUTUS (16-240-611-4)

Vakuutettuina ovat liiton jäsenseurojen jäsenet, harjoitusalueella harjoittelevat ja kursseille osallistuvat henkilöt. Harjoitusalueita ovat range, puttiviheriöt ja lähipelialueet. Lisäksi harjoitusalueeseen kuuluvat harjoituskentät, jotka eivät ole slope mitattuja.

Vakuutuksesta suoritettavat korvaukset

 • henkilövahingot 170 000 €
 • esinevahingot 250 000 €

Omavastuu: Vahingonaiheuttajan omavastuu jokaisessa vastuuvahinkotapauksessa on 100 €. Vahingonaiheuttaja on velvollinen maksamaan omavastuuosuuden, mikäli hän käyttää vastuuvakuutusta.

Toimintaohjeet vastuuvahingoissa

Kun vahinko on tapahtunut, ota välittömästi yhteyttä seuran toimistoon. Täytä vastuuvahinkoilmoitus huolellisesti ja lähetä se mahdollisimman pian joko

 • sähköpostitse yritys.vastuuvahingot@pohjola.fi
 • maksuttomaan osoitteeseen: Pohjola Vakuutus, Oy Yritysten vastuuvahingot Info 22, Tunnus 5010451,
 • 00003 VASTAUSLÄHETYS
 • faksilla 010 253 3355

Autoon kohdistuneessa vahingossa auton vauriot voi tarkastuttaa lähimmällä merkkikorjaamolla. Korjaamon tulee olla yhteydessä Pohjolaan laskutusluvan järjestämiseksi.

MÄÄRÄAIKAINEN URHEILUVAKUUTUS

Vakuutuksen voimaantulo

Vakuutusnumero 06-21648 on voimassa 1.1.2016 – 31.12.2016. Vakuutettuina ovat Suomen Golfliiton jäsenseurojen jäsenmaksun maksaneet jäsenet.

Vakuutuksen voimassaolo

 • kilpailuissa
 • pelikierroksilla
 • lajille ominaisissa harjoituksissa
 • valmennusohjelman mukaisesti harjoiteltaessa
 • kilpailumatkoilla, koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä
 • koko ajan
 • edellä mainittuihin tilaisuuksiin välittömästi liittyvillä meno- ja
 • paluumatkoilla
 • tilapäisesti (huom. enintään 3 kk) ulkomailla samoin
 • edellytyksin kuin Suomessa
 • Ulkomailla asuvilla vakuutus on voimassa 3 kuukautta
 • Suomesta lähdön jälkeen
 • Vakuutus ei ole voimassa muissa urheilulajeissa.

Korvaukset ja sen rajoitukset

Oikeus hoitokorvaukseen syntyy, kun vakuutetulle sattuneesta äkillisen tapahtuman aiheuttamasta ruumiinvammasta aiheutuu tutkimus- tai hoitokuluja. Vamman aiheuttaneen tapahtuman tulee sattua vakuutuksen voimassa ollessa. Korvausta maksetaan vain niistä kuluista, jotka ovat aiheutuneet kolmen vuoden sisällä vamman aiheuttaneesta tapahtumasta, kuitenkin enintään
15 000 euroa tapahtumaa kohti. Hammasvammoissa ei enimmäiskorvausaikaa.

Vakuutuksesta ei korvata:

– rasituskipua, -vammoja tai -sairauksia, esimerkiksi penikkatautia, rasitusmurtumaa, jännetulehduksia tai jänteiden kiinnityskohtien tulehduksia
– vähitellen syntyviä kiputiloja, vammoja tai sairauksia
– sairauksia, esimerkiksi nivelkulumaa tai
-tulehduksia taikka sydän- tai muita sairauskohtauksia

Minkälaiset kulut Sporttiturva korvaa?
Vakuutus korvaa kattavasti lääkärikäynneistä, lääkkeistä, tutkimuksista ja leikkauksista aiheutuvia kuluja. Käytössäsi on valtakunnallisen kumppaniverkostomme hoitolaitosten lisäksi Helsingissä sijaitseva Omasairaalamme, joka hoitaa tuki- ja liikuntaelinten vammoja maamme huippuihin lukeutuvien ortopedien johdolla.

 • maksut lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattihenkilön suorittamista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä
 • maksut apteekista myytävistä lääkevalmisteista ja haavasidoksista
 • sairaalan hoitopäivämaksut
 • maksut hammasvamman tutkimuksista ja hoidoista
 • maksut korvattavan vamman takia tarvittavasta
 • ortopedisestä tuesta tai ortopedisestä sidoksesta
 • maksut vamman aiheuttaman leikkaus- tai kipsaushoidon
 • jälkeisestä välttämättömästä lääkärin määräämästä fysioterapiasta, enintään yksi 10 hoitokerran hoitojakso vammaa kohti
 • maksut kyynär- tai kainalosauvojen vuokrasta
 • matkakulut lähimpään hoitolaitokseen

Hoitokulut korvataan siltä osin kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut oikeutta korvaukseen sairausvakuutuslain tai jonkin muun lain nojalla.

Omavastuullisissa vaihtoehdoissa hoitokuluja korvataan vain omavastuun ylittävältä osalta. Omavastuu vähennetään kerran kutakin vamman aiheuttanutta tapahtumaa kohti.

Hoitokulujen korvaamisen edellytyksenä on, että tutkimus ja hoito ovat lääkärin määräämiä. Lisäksi niiden tulee olla yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaisia ja kysymyksessä olevan vamman hoidon kannalta välttämättömiä ja kulujen kohtuullisia. Lisäksi vakuutetut joiden vakinainen asuinpaikka ei ole Suomi ja korvattava vahinko sattuu Suomessa, niin hoitokulujen korvaamisen edellytyksenä on, että tutkimus ja hoito on aloitettu Suomessa ja ne ovat lääkärin määräämiä.

Vakuutuksesta ei korvata:

 • ansionmenetystä tai muita välillisiä menetyksiä.
 • fysioterapeutin suorittamasta tutkimuksesta tai antamasta
 • hoidosta aiheutuneita kuluja, paitsi edellä mainitussa tilanteessa vamman aiheuttaman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen
 • jalkaterapeutin, toimintaterapeutin, puheterapeutin, ravitsemusterapeutin, psykologin, neuropsykologin, optikon, kiropraktikon, osteopaatin, naprapaatin tai hierojan taikka näihin rinnastettavan terveydenhuoltoalan ammattihenkilön suorittamasta tutkimuksesta tai hoidosta aiheutuneita kuluja
 • psykoterapiasta tai siihen rinnastettavasta hoidosta aiheutuneita kuluja
 • lääkinnällisistä välineistä, muista apuvälineistä ja tarvikkeista tai tekojäsenistä aiheutuvia kuluja, paitsi edellä mainittuja ortopedisen tuen tai ortopedisen sidoksen kuluja taikka kyynär- tai kainalosauvojen vuokrakuluja
 • äkillisen tapahtuman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen tai hammasproteesin korjaus- tai jälleenhankintakustannuksia
 • välillisiä kuluja kuten majoitus- ja ateriakuluja

Haittakorvaus

Oikeus haittakorvaukseen syntyy, kun vakuutetulle aiheutuu pysyvä haitta haittakorvauslajin voimassaoloaikana sattuneen äkillisen tapahtuman aiheuttaman ruumiinvamman vuoksi ja pysyvä haitta on jatkunut kolme kuukautta.

Kuolinkorvaus

Oikeus kuolinkorvaukseen syntyy, kun vakuutettu kuolee kuolinkorvauslajin voimassaoloaikana sattuneen äkillisen tapahtuman aiheuttaman ruumiinvamman vuoksi.

Vakuutusehdot ja lisätietoja vakuutuksesta

Vakuutuksessa noudatetaan Sporttiturvan vakuutusehtoja L1505. Lisätietoja numerosta 0303 0303 tai internetistä osoitteesta www.pohjola.fi > Henkilöasiakkaat > Vakuutukset > Urheilu

Kuinka toimit kun loukkaannut?

1. Hakeudu hoitoon ortopedisiin vammoihin erikoistuneeseen Omasairaalaan tai muuhun kumppaniverkostomme hoitolaitokseen, tiedot hoitolaitoksista löydät osoitteesta www.pohjola.fi. Kumppanimme ovat sitoutuneet nopeaan prosessiin vaativissakin toimenpiteissä.
2. Maksa hoitokulut ensin itse ja hae Kelasta sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Kun otat Kela-kortin mukaasi, hoitavat useimmat hoitolaitokset ja apteekit Kela-korvausten hakemisen sinun puolestasi. Huolehtimalla Kela-korvauksista varmistat sen, että vakuutuksen korvausmäärä riittää vamman hoidossa mahdollisimman pitkään.
3. Täytä vahinkoilmoitus OP-mobiililla tai kirjautumalla omilla pankkitunnuksillasi sivulle op.fi/vakuutukset tai pohjola.fi. Vahinkoilmoituksessa tarvittava vakuutustunnus on 06-21648.
Voit ilmoittaa vahingosta myös sivulla www.pohjola.fi > yritys- ja yhteisöasiakkaat > vahingot > henkilövahingot > tapaturma urheilussa.

Kategoriassa Ajankohtaista