Tahko Golfin yhtiökokouksen päätöksiä

Tahko Golf Club Oy:n perjantaina 19.2.2021 pidetyn yhtiökokouksen päätöksiä:

Hoitovastike

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti vahvistaa A-sarjan osakkeen hoitovastikkeeksi 850 euroa/osake (sis. alv 10 %).

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti vahvistaa A-sarjan osakkeille säilytysmaksu 50 euroa (sis. alv 24 %) kultakin 1.9.2021 yhtiön säilytyksessä olevasta A-sarjan osakkeesta.

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäseninä jatkavat Pekka Ahonen, Merja Haverinen, Heppu Pentti, Minna Sainio ja Jari A.Väänänen.

Omien osakkeiden hankkiminen kuolinpesiltä

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan omia A-sarjan osakkeita suunnatulla hankinnalla niitä omistavilta kuolinpesiltä. Valtuutus antaa hallitukselle oikeuden hankkia yhtiölle Tahko Golf Club Oy:n A-sarjan osakkeita, joiden omistaja on kuollut ja osake on siirtynyt kuolinpesän omistukseen. Valtuutus voidaan jättää myös käyttämättä.

Tämän strategisen ja kuolinpesien osalta inhimillisen toimenpiteen arvioidaan osaltaan parantavan yhtiön mahdollisuuksia selvitä golfmarkkinan murroksesta sekä parantavan suhteellisesti jäljelle jäävien osakkeiden arvoa ja pelioikeuksien kysyntää. Näin ollen yhtiöllä on suunnattuun hankintaan osakeyhtiölain edellyttämä painava taloudellinen syy.
Hallituksella on oikeus hankkia omia A-sarjan osakkeita alla olevien ehtojen toteutuessa:

1. Hankinnan kohteena ovat kuolinpesien varoihin kuuluvat Tahko Golf Club Oy:n A-sarjan osakkeet, joiden tuottama pelioikeus on käynyt tarpeettomaksi osakkeenomistajan kuoltua.

2. Hankinta toteutetaan osakkeenomistajille avoimella menettelyllä siten, että hallituksella on valtuus hankkia kuolinpesien omistamia osakkeita 19.8.2022 asti.

3. Valtuutusaikana voidaan hankkia enintään 10 kpl A-sarjan osakkeita.

4. Hankittavien osakkeiden tulee olla velattomia siten, että niihin kohdistuvat hoitovastikkeet ja muut maksut on kokonaisuudessaan maksettu yhtiölle. Osakkeesta maksettava kauppahinta, joka on määritelty osakkeen nykyisen käyvän arvon perusteella, on yksi (1) euro. Kauppahinta maksetaan osakekauppakirjan allekirjoituksella. Hankinnat tulevat vaikuttamaan yhtiön omaa vapaata pääomaa vähentävästi enintään 10 eurolla. Hankittavien osakkeiden määrä on suhteutettu niin, että muille osakkeen omistajille ei hankittavan määrän johdosta kohdistu lisävastuita vastikkeen osalta.

5. Hallituksen hyväksymät hankinnat toteutetaan ilmoittamisjärjestyksessä. Suunnatun hankinnan edellä todettujen ehtojen mukaisesta käytännön toteutuksesta vastaa yhtiön hallitus.

 

Kategoriassa Ajankohtaista, Etusivun nostot