Chat with us, powered by LiveChat

Tahkon molemmille kentille uudet slope-taulukot

Tahko Golfin molemmat kentät ”sloupattiin” uudelleen Suomen Golfliiton edustajien toimesta viime syksynä. Tämä mittaus tehtiin ensimmäisen kerran sitten kenttien avaamisen.

Tässä kenttien vaikeusasteen määrittämisessä otetaan huomioon kunkin väylän pituus ja pelattavuuteen vaikuttavat tekijät. Slope-määritys tehdään jokaiselta tiiltä erikseen. Lisäksi tulee eri arvot naisille sekä miehille. Slopen määrittämisessä käytetään termejä scratch- ja bogeypelaaja. Näille molemmille on arvioitu eri pituiset lyönnit.

Sloperyhmä arvioi kultakin väylältä pituuksien lisäksi mm. seuraavat pelattavuuteen vaikuttavat tekijät:

  • eri pituisten avaus- ja välilyöntien alastuloalueiden lyhyeksi leikatun väylän leveyden
  • etäisyydet näistä pisteistä lähimpään vesiesteeseen sekä outtiin, hiekkaesteiden lukumäärän sekä väylillä että griinien läheisyydessä
  • etäisyydet esteisiin sekä outtiin viheriöltä, viheriön koko, muoto sekä kallistukset, maastonmuodot ja puiden tms. luomat haitat väylän pelaamiselle
  • kuhunkin kategoriaan on myös korjauskertoimia esim. jos puut tai maastonmuoto voivat edesauttaa tai estää pallon päätymisen esim. vesiesteeseen.

Kultakin väylältä ja tiiltä täytetään oma taulukko, joiden perusteella kentälle lasketaan kullekin tiille naisten ja miesten Course Rating (CR) – ja slope-luvut.

Mittausten perusteella Tahkon molemmat kentät antavat tulevana kesänä pelaajille keskimäärin hieman enemmän tasoitusta aikaisempaan verrattuna.

Tahkogolf.fi sivujen slopelaskuri on päivitetty ja sieltä jokainen näkee tarkan tasoituksensa perusteella oman pelitasoituksensa. Myös uudet slope-taulukot on painettu.

 

 

Kategoriassa Ajankohtaista, Etusivun nostot