Chat with us, powered by LiveChat

Harjoittelu

Harjoitusmahdollisuudet Tahkolla

Old Course

Old Coursen rangealue on 250 metriä pitkä ja lyöntipaikkoja on alueen molemmissa päädyissä. Rangen klubin puoleisessa päädyssä on katettuja lyöntipaikkoja kolme sekä mattopaikkoja viisi. Kesällä 2015 valmistuneella ruohorangella on hyvin tilaa harjoitella. Old Coursen takarangella on 12 lyöntipaikkaa lisää. Takarangen lyöntipaikat ovat rakennettuja lyöntilavoja joissa on pehmeät tekonurmimatot. Klubin päädyssä on suuri harjoitusviheriö jolla on hyvä harjoitella lähipeliä. Viheriö on melko tasainen, mutta pieniä kallistuksiakin löytyy. Takarangelta löytyy hiekkaeste jolle on rakennettu oma viheriö hiekkaesteharjoittelua varten. Pallokone löytyy rangen klubinpuoleisesta päädystä.

New Course

Tahko New Coursella Harjoitusmahdollisuudet ovat erittäin monipuoliset. Rangealue on 315 metriä pitkä ja lyöntipaikkoja on alueen molemmissa päädyissä. Klubitalon puoleisessa päädyssä on suuri nurmirange sekä katettuja lyöntipaikkoja 16, joissa on hyvä harjoitella sateen sattuessa. Rangealueen toisessa päädyssä on laaja nurmirange. Rangella on mukavasti kohteita joihin tähdätä lyönnit. Harjoitusviheriöitä on kaksi, joista toinen sijaitsee klubin välittömässä läheisyydessä ja toinen rangealueen takana. Harjoitusviheriöillä on mukavasti muotoja ja kallistuksia jotta erilaisten lähipelilyöntien harjoittelu olisi mahdollisimman monipuolista. Niin sanotulla takaragella on hiekkaesteestä harjoittelu mahdollista turvallisesti, sillä hiekkaesteen viereen on rakennettu oma viheriö jolle hiekkaesteestä lyödään. Rangen klubin puoleisessa päädyssä hieman sivuun on sijoitettu myös yksi hiekkaeste, josta hiekkaestelyöntejä voi harjoitella rangen suuntaan haluamalleen matkalle. Pallokone löytyy rangen klubin puoleisesta päädystä.

Opetuksesta ja valmennuksesta Tahkolla vastaa PGA Pro Janne Eskolan JE Golf Academy. Lisätietoja jegolf.fi.