VASTUULLISUUS

Luonto kantaa meitä. Niin myös meidän on kannettava kortemme kekoon. Siksi meitä ympäröivän maailman ja sen asukkaiden vaaliminen edistämällä kestävää matkailua ei ole meille vain trendi, vaan normi, johon ilolla sitoudumme.

Pitkän aikavälin kestävyys vaatii suunnitelmallisia toimia. Kokonaisuutena tähän sisältyy myös taloudellisia sekä sosiokulttuurisia aspekteja. Näiden vaaliminen ja saavutettavaksi tekeminen on yksi tärkeimmistä prioriteeteistamme, koska tulevaisuutemme kannalta vastuullinen matkailu ei voi olla etuoikeus, se on välttämättömyys.

Omistautumisestamme kertoo myös Tahkon saavuttama Sustainable Travel Finland -merkki, joka myönnetään yritykselle tai Tahkon tapaan destinaatiolle konkreettisista teoista vastuullisen matkailun edistämiseksi

Tahkolla toteuttamamme kestävän matkailun periaatteet

 1. Viestimme jo tehdyistä kestävän matkailun teoista aktiivisesti matkailijoille ja muille sidosryhmille.
 2. Edistämme sujuvien julkista liikennettä hyödyntävien matkaketjujen syntymistä. Kannustamme asiakkaita kulkemaan Tahkolla kävellen ja hyödyntämään skibussia sekä olemassa olevaa reittiverkostoa.
 3. Ohjeistamme ja opastamme majoittujia roskien lajittelussa sekä kierrätämme, lajittelemme ja vähennämme jätemäärää myös itse yhä enemmän. Varmistamme, että alueella on riittävä määrä ekopisteitä.
 4. Toteutamme energian ja vedenkulutuksen säästötoimenpiteitä ja kannustamme asiakkaita toimimaan näiden mukaisesti.
 5. Parannamme esteettömyyttä huomioiden eri kohderyhmät.
 6. Työllistämme paikallisia ja lisäämme ympärivuotisten työpaikkojen määrää yritysten välisen yhteistyön avulla.
 7. Toimimme yhteistyössä paikallisten kanssa osallistaen, yhdessä luoden ja tiedottaen mm. toteuttamalla yhteisiä tapahtumia, toimimalla yhteistyössä kyläyhdistysten, nuoriso- ja urheiluseurojen kanssa sekä kehittämällä reittejä, joista hyötyvät sekä paikalliset että vierailijat.
 8. Tunnemme alueen palvelu- ja tavarantuottajat ja hyödynnämme heidän tarjontaansa. Kannustamme myös matkailijoita ostamaan paikallisten tuottajien tuotteita.
 9. Kunnioitamme paikallista kulttuuria (perinteitä, historiaa ja tarinoita) ja hyödynnämme sitä osana palvelutarjontaa mahdollisimman aidosti.
 10. Olemme panostaneet turvallisuusasioihin ja varmistamme turvallisen toiminnan jatkossakin.
 11. Toimimme vuosi vuodelta yhä ympärivuotisemmin. Olemme kehittäneet mm. lumettoman ajan reittiverkostoamme, uusia tapahtumia ja aktiviteettituotteita kaikille vuodenajoille


Tahko Golf vuokraa asiakkailleen ainoastaan sähkökäyttöisiä golfautoja. Molempien kenttien golfautot ladataan aurinkopaneeleiden tuottamalla energialla.

Molempien kenttien parkkialueilta löytyy lisäksi sähköautojen latauspisteet.

Tahko Golf on em. ohjelman lisäksi mukana kansainvälisessä GEO-ympäristösertifikaatissa sekä hiilineutraalin jalanjäljen selvitysohjelmassa.