Pelaaminen

Pelioikeusilmoitus

Hinnasto 2024

Pelioikeussääntö 2024


Yhtiöjärjestyksen 5 §:ssä on määrätty A-sarjan osakkeen tuottamasta pelioikeudesta ja kenttien käyttöön liittyvästä hallituksen vuosittain päättämästä pelioikeussäännöstä, jota A-osakkeen pelioikeuden haltijan on noudatettava.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:ssä on määrätty A-sarjan osakkeen hoitovastikkeesta ja muista yhtiön perimistä maksuista. Osakkailta peritään yhtiön toimintaa, golfkenttien ja niihin liittyvien rakennusten, rakennelmien ja laitteiden sekä muun omaisuuden hoitoa ja ylläpitoa varten hoitovastiketta. Hoitovastikkeen suuruuden määrää vuosittain yhtiökokous. Hoitovastikkeen suuruus on kultakin A-osakkeelta sama ja sen perimisen perusteena on A-osakkeiden lukumäärä.

Hoitovastike

Yhtiökokouksen 26.1.2024 päätöksen mukaisesti Tahko Golf Club Oy:n A-osakkeen hoitovastike vuonna 2024 on 500 euroa, sis. alv 10 %.

Yhtiökokous valtuutti samalla hallituksen perimään ylimääräinen hoitovastike enintään sata (100) euroa /A-osake, sis. alv 10 % mikäli yhtiön maksuvalmius sitä vaatii. Perimisajankohta on aikaisintaan 30.9.2024. Valtuutus on voimassa 31.12.2024 saakka.