Pelaaminen

Pelioikeusilmoitus

Hinnasto 2022

Pelioikeussääntö 2022


Yhtiöjärjestyksen 5 §:ssä on määrätty A-sarjan osakkeen tuottamasta pelioikeudesta ja kenttien käyttöön liittyvästä hallituksen vuosittain päättämästä pelioikeussäännöstä, jota A-osakkeen pelioikeuden haltijan on noudatettava.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:ssä on määrätty A-sarjan osakkeen hoitovastikkeesta ja muista yhtiön perimistä maksuista. Osakkailta peritään yhtiön toimintaa, golfkenttien ja niihin liittyvien rakennusten, rakennelmien ja laitteiden sekä muun omaisuuden hoitoa ja ylläpitoa varten hoitovastiketta. Hoitovastikkeen suuruuden määrää vuosittain yhtiökokous. Hoitovastikkeen suuruus on kultakin A-osakkeelta sama ja sen perimisen perusteena on A-osakkeiden lukumäärä.

Yhtiökokouksen 11.3.2022 päätöksen mukaisesti Tahko Golf Club Oy:n A-osakkeen hoitovastike vuonna 2022 on 500 euroa, sis. alv 10 %.