Paikallissäännöt

Paikallissäännöt 2020 (1.5.2019 alkaen)

TAHKO OLD ja LAKE & FOREST COURSE kenttiä koskevat paikallissäännöt:

Kiinteät haitat lähellä viheriötä
Kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä haittoja. Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä mainitusta haitasta ja haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta sekä sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: pallon saa nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka vapauttaa haitasta, mutta ei lähemmäksi reikää eikä esteeseen tai viheriölle.

Mittamerkit kentällä
Kaikki mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2).

Sähköjohdot kentällä
Mikäli pallo osuu kentällä olevaan sähköjohtoon, on pelaajan uusittava lyöntinsä rangaistuksetta. (Sääntö 20-5). Ellei pallo ole viivytyksettä saatavilla, voidaan pallo korvata toisella.

Maahan painunut pallo
Laajennettu koskemaan koko pelialuetta. Pelialueella pallo, joka on uponnut omaan alastulojälkeensä, voidaan nostaa ja puhdistaa ja pudottaa ilman rangaistusta mahdollisimman lähelle paikkaa, missä se oli, mutta ei lähemmäksi reikää. Pudotettaessa pallon tulee osua ensimmäiseksi kentällä pelialueeseen.

Etäisyysmittarin käyttö
Etäisyysmittarin käyttö pelissä on sallittu, mutta vain etäisyyden mittausominaisuutta saa käyttää. Mittarin käyttö ei saa hidastaa pelin etenemistä. Monitoimilaitteita, älypuhelimia voi käyttää matkan mittaamiseen, vaikka niissä olisi kiellettyjä ominaisuuksia, kunhan kiellettyjä ominaisuuksia ei käytä eikä katsele.

Kentän oleelliset osat

 • Puuhakkeella päällystetyt alueet eli ns. haketetut alueet ovat kentän oleellisia osia. Pelaaja voi siirtää yksittäisiä hakepaloja, mikäli pallo tällöin kuitenkin liikkuu, pelaaja saa yhden lyönnin rangaistuksen ja pallo on siirrettävä takaisin edelliselle paikalle.
 • Nauhat ja muut puiden ympärille kiinnitetyt/kierretyt materiaalit ovat kentän oleellisia osia (esim. jänis- ja myyräsuojat).

Kiinteät haitat

 • Sora- ja sepelipintaiset tiet ovat kiinteitä haittoja, joista saa halutessaan vapautua, säännön 24-2 mukaan.
 • Valkoisella maalilla merkitty kiinteään haittaan liittyvä alue katsotaan olevan osa kyseistä kiinteää haittaa, eikä ole kunnostettavaa aluetta.
 • Istutukset, jotka ovat jonkin rakennelman sisällä kuuluvat kyseiseen kiinteään haittaan
 • Sini-valkoinen paalu hiekkaesteessä tekee esteestä osan pelialuetta, jolloin se ei enää ole este vaan pelialueella oleva kiinteä haitta. Vapautuminen säännön 24-2 mukaisesti

Kunnostettavat alueet (Sääntö 25).

 • sinisin paaluin merkityt alueet
 • valkoisella tai sinisellä maalilla ympäröidyt alueet
 • siirtonurmen saumat (s. 145)
 • sora tai hiekka päällysteiset pintasalaojat
 • syvät veden valumaurat hiekkaesteissä
 • puunkantojen jyrsimisestä pelialueelle jääneet puuhake alueet

Kentän merkinnät

Pelialueen raja Valkea paalu
Estealueet Punainen tai keltainen paalu
Kunnostettava alue Sininen paalu tai valkea viiva maassa
Kunnostettava alue, pelaaminen kielletty Sinivalkea paalu

Old Course 1 ja 18 välinen ulkona raja
Pelattaessa reikää 1 ovat 18. väylän ulkorajaa osoittavat paalut kiinteitä haittoja. Paalujen reiän 1 puoleinen sivu on musta. Paalujen poistaminen on kielletty.

Old Course 2 ja 15 välinen ulkona raja
Pelattaessa reikää 15 ovat 2. väylän ulkorajaa osoittavat paalut kiinteitä haittoja. Paalujen reiän 15 puoleinen sivu on musta. Paalujen poistaminen on kielletty.

Lake Course 1 ja 2 välinen raja
Pelattaessa reikää 1 ovat 2. väylän ulkorajaa osoittavat paalut kiinteitä haittoja. Paalujen reiän 1 puoleinen sivu on musta. Paalujen poistaminen on kielletty.

Rangaistukset paikallissäännön rikkomisesta:

 • Reikäpeli: reiän menetys
 • Lyöntipeli: kaksi lyöntiä

Kenttätoimikunta