Pelioikeussääntö 2024


Yhtiöjärjestyksen 5 §:ssä on määrätty A-sarjan osakkeen tuottamasta pelioikeudesta ja kenttien käyttöön liittyvästä hallituksen vuosittain päättämästä pelioikeussäännöstä, jota A-osakkeen pelioikeuden haltijan on noudatettava.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:ssä on määrätty A-sarjan osakkeen hoitovastikkeesta ja muista yhtiön perimistä maksuista. Osakkailta peritään yhtiön toimintaa, golfkenttien ja niihin liittyvien rakennusten, rakennelmien ja laitteiden sekä muun omaisuuden hoitoa ja ylläpitoa varten hoitovastiketta. Hoitovastikkeen suuruuden määrää vuosittain yhtiökokous. Hoitovastikkeen suuruus on kultakin A-osakkeelta sama ja sen perimisen perusteena on A-osakkeiden lukumäärä.

Hoitovastike

Yhtiökokouksen 26.1.2024 päätöksen mukaisesti Tahko Golf Club Oy:n A-osakkeen hoitovastike vuonna 2024 on 500 euroa, sis. alv 10 %.

Yhtiökokous valtuutti samalla hallituksen perimään ylimääräinen hoitovastike enintään sata (100) euroa /A-osake, sis. alv 10 % mikäli yhtiön maksuvalmius sitä vaatii. Perimisajankohta on aikaisintaan 30.9.2024. Valtuutus on voimassa 31.12.2024 saakka.


MAKSUT YHTIÖLLE

1. PELIKAUSIMAKSU (= Pelioikeuden aktivointimaksu)

Mikäli osakas haluaa aktivoida A-sarjan osakkeen tuottaman pelioikeuden käyttöön pelikaudelle 2024, osakas on velvollinen maksamaan pelikausimaksun yhtiölle (yhtiökokouksen päättämän maksetun hoitovastikkeen lisäksi). Pelikausimaksu on kultakin pelaamiseen aktivoidulta A-sarjan osakkeelta sama.

Pelikausimaksun suuruus kultakin aktivoitavalta A-sarjan osakkeelta vuonna 2024 on 400 €, sis alv 10%.

2. AKTIVOIDUN PELIOIKEUDEN KÄYTTÖEHDOT

2.1. PLATINUM GOLFKORTTI (Henkilökohtainen pelioikeus)

A-sarjan osake, josta on maksettu hoitovastike 500 € ja pelikausimaksu 400 € tuottaa yhden (1) nimetyn pelioikeuden.
Pelioikeus on vuonna 2024 nimeltään Platinum Golfkortti, johon on merkitty A-sarjan osakkeen numero ja käyttäjän nimi.
Platinum Golfkortinhaltijalla on oikeus varata lähtöajat neljälle (4) pelaajalle, yhtä (1) kuukautta ennen lähtöaikaa.
Kutakin yhtä (1) käytössä olevaa Platinum Golfkorttia kohden kortinhaltijalla on oikeus tuoda samaan lähtöryhmään kolme (3) nimettyä vieraspelaajaa.
Platina Golfkortin haltijalla voi olla voimassa enintään kymmenen (10) yhtäaikaista neljän (4) pelaajan lähtöaikavarausta.
Vierailijat maksavat alennetun pelimaksun. Varattaessa lähtöaikaa on aina ilmoitettava Platina Golfkortin haltijan nimi, pelaajien seurat ja tasoitus.

2.1.1 GOLD GOLFKORTTI (Henkilökohtainen puolison rinnakkaispelioikeus)

Platina Golfkortin haltijalla on erillistä 590 € vuosimaksua, sis. alv 10%, vastaan mahdollisuus hankkia rinnakkaiskortti avio/avopuolisolle.

2.1.2 SILVER GOLFKORTTI (Henkilökohtainen junioripelioikeus)

Platina Golfkortin haltijalla on erillistä 250 € vuosimaksua, sis. alv 10%, vastaan mahdollisuus hankkia rinnakkaiskortit perheen 16 – 22 vuotiaille (2002 – 2008 syntyneille)
junioreille.

Perheen alle 16 vuotiaat juniorit (2008 ja myöhemmin syntyneet) pelaavat vanhempien / isovanhempien kanssa samassa lähdössä maksutta.

Gold ja Silver Golfkorttiin merkitään A-sarjan osakkeen numero ja käyttäjän nimi.

Gold ja Silver Golfkorttien haltijalla on oikeus varata lähtöaika yhdelle (1) pelaajalle, yhtä (1) kuukautta ennen lähtöaikaa.
Edellä mainittujen Golfkorttien haltijalla voi olla voimassa enintään kymmenen (10) yhtäaikaista lähtöaikavarausta
Ei oikeuta vieraspelaajien ajanvaraukseen eikä alennettuihin pelimaksuihin.
Varattaessa lähtöaikaa on aina ilmoitettava Gold ja Silver Golfkortin haltijan nimi, pelaajan seura ja tasoitus.

2.2.BUSINESS GOLFKORTTI (Avoin pelioikeus)

A-sarjan osakkeen aktivoidun pelioikeuden voi muuttaa Business Golfkortiksi maksamalla (hoitovastikkeen 500 € ja pelikausimaksun 400 € lisäksi) muuntomaksun 350 €, sis. alv 10%, jolloin Business Golfkortille ladataan

- 30 kpl 18 reiän pelikierroksia (tai jotka voi vaihtoehtoisesti käyttää myös 9-reiän kierroksina, jolloin niitä on käytössä 60 kpl)

Tämän lisäksi yhdelle Business Golfkortille voi ostaa / ladata 450 €:lla, sis alv 10%, lisäkierroksia halutessaan kaksi (2) kertaa, jolloin Business Golfkortille per latauskerta ladataan
- 10 kpl 18-reiän kierroksia (tai jotka voi vaihtoehtoisesti käyttää myös 9-reiän kierroksina, jolloin niitä on käytössä 20 kpl)

Business Golfkortinhaltijalla on oikeus varata lähtöajat neljälle (4) pelaajalle, yhtä (1) kuukautta ennen lähtöaikaa.
Kutakin yhtä (1) käytössä olevaa Business Golfkorttia kohden on kortinhaltijalla oikeus tuoda samaan lähtöryhmään kolme (3) nimettyä pelaajaa.
Business Golfkortin haltijalla voi olla voimassa enintään kymmenen (10) yhtäaikaista neljän (4) pelaajan lähtöaikavarausta.

Muiden samassa ryhmässä pelaavien pelimaksu voidaan suorittaa Business Golfkortilla tai maksamalla erikseen alennettu pelimaksu.
Varattaessa lähtöaikaa on aina ilmoitettava Business Golfkortin haltijan nimi, varaajan nimi, pelaajien seurat ja tasoitukset.

Business Golfkortille ladatut kierrokset ovat voimassa kauden 2024 ajan.

3. LÄHTÖAJAN PERUUTUS


Ennakkoon varatun lähtöajan peruutus on tehtävä viimeistään kaksi (2) tuntia ennen lähtöaikaa. Yhtiöllä on oikeus periä 35 euron maksu pelaajalta, joka ei ole perunut varattua aikaa ajoissa. Maksu voidaan periä myös siinä tapauksessa, että ryhmä peruuttaa osan pelaajista caddiemasterille vasta ilmoittautumisen yhteydessä.

4. GOLFAUTOJEN KÄYTTÖ

Golfautojen käyttö on mahdollista kentän kunnon salliessa ja autojen käytöstä laadittuja ohjeita noudattaen. Kuljettajan on oltava vähintään mopokortin omaava tai 18-vuotias. Autossa saa kuljettajan lisäksi olla yksi kanssamatkustaja.

Golfauton käyttöä säätelevät yleiset tieliikennelain säännöt mm. alkoholin suhteen. Golfauton väärinkäytöstä aiheutuvat kulut ja mahdolliset vahingonkorvaukset yhtiö periin kuljettajalta tai vahingonaiheuttajalta.

Oman golfkäytön käytöstä ja yhtiölle maksettavasta käyttökorvauksesta sovitaan ennen kauden alkua yhtiön edustajan kanssa.

5. OSAKKEEN SÄILYTYSPALVELUMAKSU

Osakkaan Tahko Golf Club Oy:n osakkeen/arvopaperin säilytysmaksu on 50 euroa, sis alv 24%, yhtiöllä säilytyksessä 1.9.2023 olevalta A-sarjan osakkeelta.

HOITOVASTIKKEEN JA MAKSUJEN AJANKOHDAT

Hoitovastike 500 € / A-sarjan osake, sis. alv 10 % erääntyy 15.2.2024.

Pelikausimaksu / pelioikeuden aktivointimaksu / A-sarjan osake 400 , sis. alv 10 %, tulee olla maksettu ennen ensimmäisen pelikerran lähtöajan varausta.

Gold-, Silver- ja Business Golf -korttien vuosi- ja muuntomaksut, sis. alv 10%, tulee olle maksettu ennen ensimmäisen pelikerran lähtöajan varausta.

Edellä mainittujen korttien tilaukset tehdään www.tahkogolf.fi -sivuilla: Pelaaminen --> Pelioikeusilmoitus kautta.

Arvopaperin säilytysmaksu erääntyy 15.9.2024, mikäli osake on vielä tuolloin yhtiön säilytyksessä.